Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Widzisz posty znalezione dla hasła: Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Temat: Kim jest Citoyen?
Mirosław Paczocha, Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego w
świetle przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie)

W dniu 1 stycznia 2006 r. wejdzie w życie ustawa z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, która modyfikuje regulacje prawne dotyczące budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. W nowej ustawie, poza recypowaniem przepisów
ustawy o finansach publicznych z 1998 r. dokonano szczegółowych zmian
merytorycznych i redakcyjnych. Przykładem nowych rozwiązań jest definicja
kluczowego, z punktu widzenia finansów jednostek samorządu terytorialnego,
pojęcia - budżetu. Inaczej niż w ustawie 1998 r. w pojęciu budżetu nie mieszczą
się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych i funduszy celowych. Plany te, łącznie z planami
przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zawiera uchwała
budżetowa. Tym samym, nie wchodząc w zakres pojęcia budżetu jednostki samorządu
terytorialnego są one objęte uchwałą budżetową.
[Finanse komunalne, Nr 12, 2005). Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątkuTemat: Czy poznamy wreszcie rzeczoznawcę?
Czy poznamy wreszcie rzeczoznawcę?
Oto kolejny przykład beztroski i niekompetencji urzędników magistratu w
dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Łodzi.

Ale cóż, przykład idzie z góry.

Władze miasta od dłuższego czasu utrzymują stan, w którym zakłady budżetowe
nielegalnie (sformułowanie użyte w raporcie NIK), administrują prywatnym
mieniem wspólnot mieszkaniowych.

Dodajmy do tego fakt nie wykonywania przez łódzkich decydentów zapisów ustawy
o finansach publicznych.

Ustawa ta gwarantuje transparentność przepływów finansów jednostek samorządu
terytorialnego, w tym zakładów budżetowych.

Ustawa obowiązuje od 01.01.2006 r. a tymczasem znaczne środki przepływają obok
budżetu, nie przyczyniając się do poprawy efektywności zarządzania, pogłębiają
stan zobowiązań, ale przede wszystkim, co pokazała zima, obnażają fatalną
kondycję techniczną, olbrzymie zaniechania i bezradność zarządców wobec
typowego w tej strefie klimatycznej zagrożenia niskimi temperaturami i brakiem
odpowiedzialności osób utrzymujących się z patologicznej struktury zarządzania
w mieście.

Dodajmy do tego podwójne role dyrektora AN, raz jako pełnomocnika miasta, a
dwa jako administratora, które to role pozwalają na takie manipulowanie
stawkami i pieniędzmi wspólnot, aby wydać tych pieniędzy jak najmniej.

Miasto Łódż ma 36 mln zł zadłużenia we wspólnotach. Dlatego pełnomocnicy -
dyrektorzy AN działają tak, aby zredukować to zadłużenie. Odbywa się to
kosztem remontów i bieżących napraw kamienic.

Nie wykonuje się koniecznych konserwacji ani robót zabezpieczających, tylko
reaguje się na zasadzie straży pożarnej: od awarii do awarii. Taka jest naga
prawda AN-ów.

Panie Prezydencie, kiedy nastanie w Łodzi wolny rynek zarządców nieruchomości?
Czy 17 lat to zbyt mało na uwolnienie się od wypaczeń socjalizmu? Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątkuTemat: nadzwyczjna sesja
Nie jestem dokładnie w temacie dlatego odniose sie głównie do RIO.
Są one organem kontrolnym w stosunku do finansów jednostki samorządu
terytorialnego- kontrolują ich gospodarkę finansową na podstawie kryterium
celowości, rzetelności, gospodarności, -zgodności z prawem i zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym
/w całym zakresie, -wydają opinie na temat projektu uchwały budzetowej,
wykonania budżetu, zamówien publicznych ..... jak i rozliczenia dotacji
celowych i subwencji ogólnych etc etc/.
To że sprawa z zamianą działek była przez nią badana jest rzeczą normalną-bo
jest to organ kontrolny w stosunku do finansów jednostek samorządu
terytorialnego i to jest jego zadaniem- kontrola i wydawanie opini na dany
temat, udzielanie absolutorium etc etc... jest organem kontrolnym tak samo jak
NIK, który też ma uprawnienia do kontroli gospodarki finansowej j.s.t. Z tego
co wiem RIO nie ma zastrzeżeń, a jeżeli ma to z chęcią bym poczytał. Nie
odbierzcie mnie źle ale to co przeczytalem o zamianie gruntów wg mnie szkody
nie przyniosło- ponieważ to co było w posiadaniu miasta nie mogło dać większej
ceny za m2 jako że chodziło o kształt i poiwerzchnie działki, a dopiero po
kupnie okolicznej od prywatnego właściciela zyskało wiekszą cenę-była analiza w
DZ pokazująca, że miasto na zamianie gruntów zyskało nowy duży i drogi teren na
dużą inwestycje u zbiegu oswięcimskiej i beskidzkiej pierowtnie przeznaczonej
pod Poczte Polską a teraz pod nowego właściciela i że zamiana miasto większej
ceny nie mogło osiągnąć posiadając działke znacznie mmniejszą i nieregularnych
kształtów.
O co chodzi z Panią Konieczną w zupełności nie wiem bo trudno żebym wiedział, a
czy przypadkiem Pani Konieczna nie jest stroną w sprawie ze szkołą municypalną? Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątku

 

Powered by WordPress dla [tu i tam]. Design by Free WordPress Themes.