Filozofia renesansu

Widzisz posty znalezione dla hasła: Filozofia renesansu

Temat: Strach
Byłem kiedyś na wykładzie na temat renesansowej filozofii przyrody. Mówili tam o tym, że ówczesne odkrycia geograficzne i naukowe sprawiły, że ludzkość zaczęła patrzeć na rzeczywistość jak na wielką księgę. Znajomość fragmentu tej księgi pozwala poznać całość. Świat zaczyna się jawić jako jeden wielki zorganizowany mechanizm, który rządzi się określonymi prawami.

Mam przed sobą teraz 2 tom Tatarkiewicza, który pisze:

Renesansowa filozofia przyrody miała dwie odmiany: teoretyczną i magiczną. Przedstawicielem magicznej, okultystycznej odmiany był Paracelsus – lekarz z zawodu, cudotwórca z aspiracyj. […] Drugą tezą Paracelsusa była wzajemna zależność wszechrzeczy. Zależność ta czyni, że działając na jedną rzecz, możemy osiągnąć zmiany w innych.”

Pisząc o podejściu renesansowym miałem na myśli mniej więcej takie podejścia, jak powyżej. Wiem, że Szmaragdowa Tablica, na którą się powołujesz, była bardzo popularna w renesansowej alchemii. Więc połączenie „jak na górze, tak na dole” z myślą renesansową wydaje mi się na miejscu.

Poza tym, nie chcę tego cytatu łączyć z Hermesem Trismegistosem – postacią legendarną, z jakimś bóstwem – bo doszedłbym znowu do miejsca, w którym powołuję się na bóstwa, co bliskie jest personifikacji planet.

Pozdrawiam
Tomasz Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątkuTemat: Plakat radia 94
A z tego to niby Galileusz
"Nauka Galileusza została potępiona przez Kościół i Galileusz do końca życia
żył pod nadzorem inkwizycji. Dopiero w październiku 1992 papież Jan Paweł II
uznał, że Kościół popełnił błąd potępiając Galileusza."
Zrodlo wiem.onet.pl/wiem/000d54.html nie mam czasu szukac lepszego.

"eppur si mouve! (wł.) a jednak się porusza!, słowa, które miał wypowiedzieć
Galileusz po wymuszonym na nim przez Inkwizycję zaprzeczeniu nauki Kopernika."
wiem.onet.pl/wiem/018887.html
Ale taki np. Bruno Giordano (1548-1600) tyle szczescia nie mial i przez KK
zostal spalony na stosie.
"Bruno Giordano (1548-1600), filozof włoski. Przedstawiciel humanizmu i
renesansowej filozofii przyrody. Wykładał na uniwersytach w Genewie, Paryżu,
Oksfordzie. Skłaniał się ku panteizmowi i wierze w reinkarnację. Opowiadał się
za heliocentryczną teorią M. Kopernika. Był twórcą hipotezy powszechności
istnienia życia we Wszechświecie, który uważał za byt nieskończony i jednorodny.

Religia wg niego to uproszczona wersja filozofii, a praktyki religijne to
zabobon, który zrodził się z ignorancji. 1592 uwięziony przez inkwizycję
odmówił odwołania swoich poglądów - jako heretyk spalony na stosie na placu
Campo dei Fiori w Rzymie. Przez potomnych uznany za symbol postawy
racjonalistycznej i odwagi w poszukiwaniu prawdy wbrew dogmatom."
wiem.onet.pl/wiem/00f9c7.html
Za to moze zainteresuje Cie indeks ksiag zakazanych?
"Index librorum prohibitorum (1599-1967)

Index librorum prohibitorum, łacińskie określenie urzędowego wykazu dzieł
zakazanych do czytania przez Kościół rzymskokatolicki, pod sankcjami
ekskomuniki. Potępienie i zakazywanie lektur określonych książek, a także ich
publiczne palenie, było praktykowane w Kościele od IV w. - dzieła Ariusza
zostały potępione przez sobór nicejski.

Pierwszy papieski indeks został ogłoszony w 1559, obejmował on m.in. dzieło M.
Kopernika. Szczególnie głośnym stał się index librorum prohibitorum z 1564 i
tzw. indeks trydencki Leona XIII z 1900. Ostatnie wydanie indeksu obowiązujące
w Kościele pochodzi z 1948 z uzupełnieniem w 1959 - indeks Piusa XII.

Na indeksie kościelnym znajdowały się wybitne dzieła zarówno naukowe, jak i
literackie, m.in. G. Bruno, M. Kopernika, A. Frycza-Modrzewskiego, Kartezjusza
(R. Descartes), Woltera, V. Hugo, I. Kanta, B. Pascala, A. Mickiewicza, J.
Słowackiego.

W 1967 wydawanie indexu librorum prohibitorum zostało zniesione wraz z
kongregacją Św. Oficjum, dotychczasowe indeksy nie zostały jednak ani uchylone,
ani odwołane. Na miejsce zaś kongregacji Św. Oficjum została powołana rzymska
Kongregacja Doktryny Wiary, wyposażona w prawo do publicznego potępienia nowo
powstających dzieł, jednak bez sankcji prawno-kościelnych w stosunku do autora
i czytelników."
wiem.onet.pl/wiem/00c23e.html
Coz, komentarza w sumie nie trzeba...............
Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątku

 

Powered by WordPress dla [tu i tam]. Design by Free WordPress Themes.